U wordt verzocht de hiernavolgende Privacyverklaring van Werkindemode.nl zorgvuldig door te lezen voordat u overgaat tot het verstrekken van persoonlijke gegevens.

1. Gegevens onderneming
Werkindemode.nl is gevestigd aan de Nieuwe Markt 61B te Roosendaal. De website van Werkindemode.nl is een online advertentieplatform waar bedrijven en kandidaten bij elkaar worden gebracht, door het plaatsen van CV’s en vacatures. Werkindemode.nl is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Breda onder nummer 20144872

2. Wet Bescherming Persoonsgegevens
Werkindemode.nl gaat zorgvuldig om met gegevens van gebruikers. Persoonlijke gegevens worden zorgvuldig behandeld en beveiligd. Werkindemode.nl houdt zich in alle gevallen aan de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

3.Persoonlijke gegevens en derden
Werkindemode.nl wijst u er op dat wanneer u uw persoonlijke gegevens aan derden doorstuurt, Werkindemode.nl niet verantwoordelijk is voor het gebruik van die gegevens door die derden. Indien u geen SSL encryptie wordt aangeboden voor elektronische verzending van uw persoonsgegevens aan een potentiële werkgever, raadt Werkindemode.nl u aan om te overwegen uw sollicitatie offline te verzenden. Werkindemode.nl wijst u er op dat een bedrijf of een persoon een vacature kan publiceren met als enig oogmerk uw persoonsgegevens voor andere doeleinden te kunnen gebruiken dan het doel dat u beoogt. Werkindemode.nl kan daar geen invloed op uitoefenen. Werkindemode.nl raadt u daarom aan om de identiteit van de derde te controleren naar wie u uw persoonsgegevens verzendt. Ook raadt Werkindemode.nl u aan om uw persoonsgegevens bijvoorbeeld nooit naar een privé e-mailadres te verzenden. Werkindemode.nl adviseert u om recruiters nimmer gevoelige informatie te verstrekken, ook niet als zij daarom vragen. Tot dergelijke gevoelige informatie behoort bijvoorbeeld (zonder dat dit een beperking inhoudt) het nummer van uw identiteitsbewijzen, uw sofi-nummer, het nummer van uw creditcard en bankgegevens.

4. Gebruikersgegevens
In het kader van de dienstverlening legt Werkindemode.nl gebruikersgegevens vast in een bestand. Tenzij anders aangegeven, worden uw gegevens niet verstrekt aan derden. Werkindemode.nl gebruikt uw gegevens voor de uitvoering van een (abonnee)overeenkomst en/of het verlenen van overige diensten. Verder kunnen uw gegevens gebruikt worden om u te informeren over interessante aanbiedingen van andere producten en diensten van Werkindemode.nl en/of zorgvuldig geselecteerde bedrijven. Hierbij tracht Werkindemode.nl rekening te houden met uw voorkeuren. Indien u daar geen prijs op stelt kunt dit melden aan Werkindemode.nl.

5. Bezoekgegevens en cookies
Op de website worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, zoals de meest gevraagde pagina’s. Daardoor kan Werkindemode.nl de inrichting van de website optimaliseren. Werkindemode.nl maakt bij het aanbieden van haar diensten tevens gebruik van zogenaamde cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat op de harde schijf van de computer wordt opgeslagen. Werkindemode.nl maakt gebruik van tijdelijke cookies. Deze cookies bevatten geen persoonsgegevens en worden alleen gebruikt om het gebruik van de site gemakkelijker te maken.

6. Links met andere websites
Als u een externe link volgt waarmee u onze website verlaat en op een andere website terechtkomt, dient u te beseffen dat Werkindemode.nl geen controle en invloed meer heeft over de inhoud van die andere website. Werkindemode.nl aanvaardt daarom geen enkele aansprakelijkheid voor die inhoud, tenzij Werkindemode.nl er daadwerkelijk van op de hoogte was dat de inhoud van die andere website onrechtmatig was. In zulke gevallen zal Werkindemode.nl die link onderzoeken en indien nodig blokkeren. De gebruiksvoorwaarden en privacyverklaringen van dergelijke gelinkte websites kunnen afwijken van de Gebruiksvoorwaarden en de Privacyverklaring die voor de website van Werkindemode.nl gelden. Werkindemode.nl raadt u aan ook deze te lezen, zodat u inzicht krijgt in hoe zij informatie die op u betrekking heeft verzamelen, gebruiken en delen.

7. Algemene Voorwaarden
Werkindemode.nl hanteert Algemene Voorwaarden welke ook gebruikersvoorwaarden inhouden. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten met Werkindemode.nl alsmede het gebruik van de website. U kunt deze voorwaarden inzien, printen en downloaden middels de link op de website.

Als u nog vragen heeft over het privacybeleid van Werkindemode.nl, neemt u dan contact op met het op de website vermelde contactadres.

 

Werkindemode.nl behoudt zich het recht voor om.nl wijzigingen aan te brengen in deze privcayverklaring. Check daarom regelmatig de website voor een update.