1. Het recht om de werk in de mode vacaturebank te gebruiken

 

U mag de vacaturebank van werk in de mode alleen gebruiken als u deze bepalingen en voorwaarden voor het gebruik van de website (de “Gebruiksrechtenovereenkomst”) naleeft. Lees aandachtig deze Gebruiksrechtenovereenkomst en de andere informatie waarnaar in deze Gebruiksrechtenovereenkomst wordt verwezen of waarnaar hierin een link is opgenomen en zorg ervoor dat u ze begrijpt, want deze Gebruiksrechtenovereenkomst vormt een juridisch bindende overeenkomst die belangrijke informatie bevat over onze vacaturebank en het gebruik dat u ervan mag maken.

 


2. Eigen verantwoordelijkheid ten aanzien van auteurs- en copyrightrechten

 

De vacaturebank is ontwikkeld als hulpmiddel bij het zoeken van personeel. De vacaturebank is derhalve een instrument wat u op eigen verantwoordelijkheid ten aanzien van auteurs- en copyright rechten gebruikt.

 

3. Eén gebruiker per account:

 

Indien u zich aanmeld voor het gratis, dan wel betaald, gebruik van de diensten van werk in de mode krijgt u een account toegekend met gebruikersnaam en wachtwoord. Het is, tenzij overlegd met werk in de mode, niet toegestaan om met meerdere mensen gebruik te maken van één account.

 


4. Privacy

 

Alle privacy gevoelige informatie zoals cliëntgegevens en paswoorden zijn gecodeerd (versleuteld) opgeslagen in een afgeschermde database. Hierdoor is het niet mogelijk dat derden informatie over cliënten kunnen inzien, met uitzondering van de accounthouder.